PRIVACYBELEID VAN

Privacybeleid

We willen uw privacy beschermen en dit privacybeleid legt uit hoe Chic Outlet Shopping® informatie over u verzamelt, gebruikt of bekend maakt. Indien u vragen hebt over privacy of gegevensbescherming dient u contact op te nemen met ons op legal@chicoutletshopping.com.

Bereik van dit beleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website www.chicoutletshopping.com (de ‘Site’) en algemeen op het gebruik van uw informatie door Chic Outlet Shopping®.  Dit Privacybeleid legt ook uit hoe de firma's achter de andere villages die lid zijn van Chic Outlet Shopping® uw informatie, die we aan hen doorgeven, zullen gebruiken.  Sommige van deze firma's hebben mogelijk hun eigen privacybeleid dat ze beschrijven op hun websites, en dat kan verschillen van het onze, dus lees alstublieft het privacybeleid op hun websites, indien u hun websites gebruikt, dient u de villages te bezoeken die lid zijn van Chic Outlet Shopping® of uw informatie rechtstreeks aan hen te geven.  Wij, Chic Outlet Shopping® en de andere leden van Chic Outlet Shopping® kunnen u ook extra informatie geven over de manier waarop we uw informatie zullen gebruiken.  Om meer te vernemen over de firma's achter Chic Outlet Shopping® en de andere Chic Outlet Shopping® leden dient u hier te klikken: Chic Outlet Shopping®.

Het privacybeleid geldt niet voor websites van andere derde partijen die u kunt bereiken via links op deze Sites.  Wanneer u websites van andere derde partijen opent met behulp van de voorziene koppelingen, kunnen de uitbaters van deze websites informatie verzamelen over u die ze zullen gebruiken volgens hun privacybeleid, dat verschilt van het onze.

Informatie die we over u verzamelen

U kunt surfen op deze Website en de websites van de andere Chic Outlet Shopping® leden of een bezoek brengen aan de andere villages die leden zijn van Chic Outlet Shopping® zonder dat we informatie over u verzamelen, maar indien u zich registreert voor Lidmaatschap, uw cv en gegevens indient in verband met ons gedeelte over Carrières of deelneemt aan andere initiatieven of activiteiten (hetzij online of offline) die we af en toe aanbieden of uitbaten, kunnen we sommige van uw gegevens verzamelen. De informatie die we mogelijk over u verzamelen en verwerken omvat:

• Lidmaatschap (Stay in touch) - De informatie die u ons geeft door te registreren voor ons Lidmaatschap omvat uw titel, naam en contactgegevens. Om met succes een registratieformulier in te vullen dient u er ook mee in te stemmen dat we contact opnemen met u via e-mail, de post of een andere door u gekozen manier om contact op te nemen;

• Chic Outlet Shopping® Updates – De informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert voor onze updates van Chic Outlet Shopping® inclusief uw titel, naam, contactgegevens en voorkeurstaal;

• Carrière (cv indienen) – De informatie die u geeft wanneer u uw cv indient, inclusief uw titel, naam, contactgegevens, geboortedatum, gewenste functies, soort werk, vaardigheden, ervaring, nationaliteit, voorkeursafdelingen, beschikbaarheid en waar u over ons gehoord hebt;

• Enquêtes/onderzoek  -  We kunnen u ook vragen (indien u ermee instemt) om enquêtes in te vullen of deel te nemen aan onderzoek/focusgroepen en de informatie die u via deze weg verstrekt omvat uw voorkeuren en uw profielinformatie;

• Promoties - We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie die door ons gesponsord werd;

• Geschenkenbon – De informatie die u verstrekt wanneer u een Geschenkenbon aanvraagt, inclusief uw titel, naam en contactinformatie;

• Delen van foto's/video's/forums/blogs – De informatie of foto's die u verstrekt wanneer u een post of commentaar plaatst op, of anderzijds materiaal ter publicatie indient op verschillende gebieden van onze Website, inclusief ons chatforum, mededelingenbord, blog, micro-blog, forum, video en fotogallerijen en andere interactieve gebieden;

• Uw bezoeken aan onze website - Details van uw bezoeken aan onze Website, inclusief aantal bezoeken, weblogs en andere communicatiegegevens en de informatie die u opent; en

• Contact opnemen met ons – Wanneer u contact opneemt met ons kunnen we die correspondentie registreren.

Merk op dat het mogelijk niet altijd noodzakelijk is om alle velden met informatie in te vullen om te kunnen profiteren van onze diensten of promoties, maar de verplichte gegevensvelden worden doorgaans aangeduid met een asterisk*.

We kunnen uw informatie gebruiken of bekend maken, of deze nu al of niet online verzameld werd, via de villages die Chic Outlet Shopping® leden zijn of via andere mogelijkheden onder de voorwaarden van dit
Privacybeleid.

Waar bewaren we uw informatie

De informatie die we over u verzamelen kan overgebracht worden naar en opgeslagen worden op een bestemming buiten het Europese Economische Gebied (“EEG”). De informatie kan verwerkt worden door ons en de andere Chic Outlet Shopping® leden of door onze leveranciers die actief zijn buiten het EEG, maar we zullen alle redelijke noodzakelijke stappen uitvoeren om zeker te stellen dat uw informatie veilig behandeld wordt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wanneer u informatie indient of aan ons geeft, stemt u in met het op deze manier overbrengen en opslaan van uw gegevens.

We hebben een veiligheidsbeleid, reglementen en technische maatregelen in voege gebracht om de informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen onbevoegde toegang, verkeerd gebruikt of bekendmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of verlies. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord te beschermen wanneer u een wachtwoord gekozen hebt om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van onze Website. We willen u vragen om uw wachtwoord met niemand te delen.
Helaas is de overdracht van informatie via het Internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons best doen om uw informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw informatie die u hebt ingediend via onze Website niet garanderen en iedere transmissie gebeurt op eigen risico. Zodra we uw informatie ontvangen hebben, zullen we strenge procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken als bescherming tegen onbevoegde toegang.

We garanderen dat uw informatie niet bekend gemaakt zal worden aan regelgevers of autoriteiten, behalve waar dit vereist is door de wetgeving of andere bepaling.

Hoe gebruiken we uw informatie

Chic Outlet Shopping® en de andere villages die Chic Outlet Shopping® leden zijn, kunnen de informatie die we over u hebben op verschillende manieren gebruiken. In de volgende lijst vindt u voorbeelden van het soort toepassingen waar we uw informatie voor kunnen gebruiken:

• technisch beheer van de Website en om onze diensten te personaliseren;

• om een begrip te krijgen van uw behoeften en u de diensten te verlenen die u gevraagd hebt, zoals de verwerking van uw informatie voor een vacature voor de merken in de villages die Chic Outlet Shopping®leden zijn en u de Geschenkenbon of Lidmaatschapdiensten geven;

• u informatie geven over evenementen, speciale aanbiedingen, promoties en andere zaken die relevant zijn voor Chic Outlet Shopping® en de villages die Chic Outlet Shopping® leden zijn of de merken waar u ons om vraagt of die volgens ons belangrijk kunnen zijn voor u (inclusief hostmailings);

• om uw informatie te delen met onze zorgvuldig uitgekozen marketingpartners met als doel om u te informeren over goederen, diensten, promoties, aanbiedingen en toekomstige gebeurtenissen die volgens ons belangrijk kunnen zijn voor u;

• gegevensopschoning om zeker te stellen dat de informatie die we hebben accuraat en up-to-date is;

• voor onderzoek en analyse en omdat we hiertoe af en toe contact kunnen opnemen met u of om
enquêtes uit te voeren of focusgroepen te leiden;

• om u te verwittigen over wijzigingen in onze diensten; en

• algemene marketingactiviteiten.

We kunnen contact opnemen met u via de post, e-mail, sms-tekstberichten of telefoon of andere gepaste middelen.

Indien u uw informatie niet wenst te gebruiken voor marketing, of uw gegevens niet wilt doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, dient u dit aan te geven wanneer u uw informatie indient.  Indien u al communicatie ontvangt van ons en dit wilt stopzetten, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen op legal@chicoutletshopping.com.  Zie onderstaand voor de informatie die Chic Outlet Shopping® en de andere villages die Chic Outlet Shopping® leden zijn hebben.

Bekendmaking

We kunnen informatie over u bekend maken aan de firma's achter de Chic Outlet Shopping® leden.  Om meer te vernemen over de firma's achter Chic Outlet Shopping® en de villages die Chic Outlet Shopping®leden zijn, dient u hier te klikken: Chic Outlet Shopping®.

We kunnen uw informatie bekend maken aan derden, inclusief:
• aan onze zorgvuldig uitgekozen marketingpartners;
• aan de merken die gevestigd zijn in de desbetreffende village, in het geval dat u een cv hebt ingediend in ons gedeelte Carrières, tijdens het solliciteren:
• Internationale leveranciers die voor ons informatie verwerken en partners die ons helpen om onze diensten te leveren aan u;
• indien we verplicht zijn om informatie over u bekend te maken of te delen, om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendom of veiligheid van onze firma, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere firma's en organisaties als bescherming tegen fraude; en
• titelopvolgers of vervangende uitbaters van onze volledige of gedeeltelijke firma.

Cookies

‘Cookies zijn informatiedeeltjes die van een webserver naar uw computer gestuurd worden. Ze worden opgeslagen wanneer u de eerste keer een bezoek brengt aan een website en kunnen daaropvolgend gebruikt worden door de website-uitbater om informatie in te winnen wanneer u de volgende keer terugkeert naar die website. Wij gebruiken cookies voor het technisch beheer van de Website, om de omvang van ons publiek in te schatten en wat het gebruikspatroon is, om informatie te verzamelen over uw voorkeuren, zodat we onze Website kunnen aanpassen al naargelang uw individuele interesses. De cookies die we gebruiken leveren informatie in een anonieme vorm en staan ons niet toe dat we gegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden om u als individu te identificeren.

U kunt ervoor kiezen om geen cookies te aanvaarden door de instellingen in uw Internetbrowser te wijzigen. Ga naar de helpoptie op uw taakbalk om dit te doen. Indien u ervoor kiest om uw instellingen op deze manier aan te passen, zou dit geen impact mogen hebben op het gebruik van de Website. Voor meer informatie over de manier waarop cookies werken, kunt u eventueel een bezoek brengen aan http://www.allaboutcookies.org/.

Kinderen

We verzamelen niet bewust informatie over kinderen van 17 jaar of jonger.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw informatie verzamelen) indien we uw informatie voor dergelijke doeleinden willen gebruiken of indien we van plan zijn om uw informatie voor dergelijke doeleinden bekend te maken aan zorgvuldig uitgekozen marketingpartners. Wanneer we uw informatie verzamelen kunt u dit aangeven en uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen. U kunt het recht ook te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met ons op legal@chicoutletshopping.com.
U heeft het recht om ons te vragen of we informatie over u bewaren en zo ja, om te vragen om toegang te krijgen tot deze informatie. Indien u een kopie wenst te ontvangen van alle informatie die we momenteel over u in ons bezit hebben, dient u ons uw contactgegevens, inclusief adres, identificatiebewijs (zoals een kopie van uw paspoort, rijbewijs of andere documentatie te bezorgen met bevestiging van uw naam en adres, bijvoorbeeld een gas- of elektriciteitsrekening en een cheque bij te sluiten ter waarde van £10, op naam van Value Retail PLC voor het dekken van de administratiekosten, gericht aan het volgende adres: Legal Team, Bicester Village, 50 Pingle Drive, Bicester, Oxfordshire OX26 6WD.
We staan toe dat u de informatie die we over u hebben aankaart en waar van toepassing kunt u informatie laten wissen, rechtzetten, aanpassen of aanvullen. We behouden ons het recht voor om te weigeren om u te voorzien van een kopie van uw informatie, maar zullen redenen geven voor onze weigering. We staan echter toe dat u onze beslissing om te weigeren om u te voorzien van een kopie van uw informatie aan te kaarten.

U kunt de bovenstaande gegevens ook gebruiken voor verzoeken in verband met het gebruik van uw informatie die in het bezit is van Britse firma's achter Chic Outlet Shopping® ,en de andere villages die Chic Outlet Shopping® leden zijn.  Indien u verzoeken verband houden met het gebruik van uw informatie die in het bezit is van de niet-Britse bedrijven achter de andere villages die Chic Outlet Shopping® leden, dient u te verwijzen naar de contactgegevens van hun Privacybeleid op hun websites.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Alle wijzigingen die we doorvoeren in ons Privacybeleid zullen gedetailleerd worden op de Website of anderzijds aan u worden meegedeeld.