TOEGANKELIJKHEID VAN DE WEBSITE

Het design en de productie van deze website zijn gemaakt met toegankelijkheid in gedachten. Daarom werden features zoals knoppen gebouwd met HTML/CSS en zonder gebruik van grafisch werk of beelden.

Deze website voldoet volledig aan de richtlijnen van W3C (World Wide Web Consortium). Deze richtlijnen zijn verdeeld in 14 ijkpunten, die op hun beurt in drie prioriteiten kunnen worden onderverdeeld. Bij prioriteit 1 moet aan het ijkpunt worden voldaan, bij prioriteit 2 wordt geadviseerd om aan dit ijkpunt te voldoen en prioriteit 3 dat aan het ijkpunt mag worden voldaan. Websites kunnen in categorieën worden verdeeld op basis van compliance, waarbij niveau A betekent dat aan alle ijkpunten met prioriteit 1 wordt voldaan, niveau AA dat aan alle ijkpunten met prioriteit 2 wordt voldaan en niveau AAA dat aan alle ijkpunten met prioriteit 3 wordt voldaan. Deze website is ontworpen en ontwikkeld op ten minste niveau A en het grootste deel ervan voldoet aan niveau AA. Voor meer informatie gaat u naar de toegankelijkheidsrichtlijnen van W3C.
Een inleiding tot toegankelijkheid van websites

Het design en de productie van deze website zijn gemaakt met toegankelijkheid in gedachten. Daarom werden features zoals knoppen gebouwd met HTML/CSS en zonder gebruik van grafisch werk of beelden.
Deze website voldoet volledig aan de richtlijnen van W3C (World Wide Web Consortium). Deze richtlijnen zijn verdeeld in 14 ijkpunten, die in drie prioriteiten kunnen worden onderverdeeld. Bij prioriteit 1 moet aan het ijkpunt worden voldaan, bij prioriteit 2 wordt geadviseerd om aan dit ijkpunt te voldoen en prioriteit 3 dat aan het ijkpunt mag worden voldaan. Websites kunnen in categorieën worden verdeeld op basis van compliance, waarbij niveau A betekent dat aan alle ijkpunten met prioriteit 1 wordt voldaan, niveau AA dat aan alle ijkpunten met prioriteit 2 wordt voldaan en niveau AAA dat aan alle ijkpunten met prioriteit 3 wordt voldaan. Deze website is ontworpen en ontwikkeld op ten minste niveau A en het grootste deel ervan voldoet aan niveau AA. Voor meer informatie gaat u naar de toegankelijkheidsrichtlijnen van W3C.
Het gebruik van beelden

De beelden in deze website zijn voorzien van alternatieve tekst, ook wel ‘alt-tekst’ genoemd. Overal waar een beeld wordt gebruikt op een pagina, wordt dat beeld ook beschreven in de alt-tekst. Dat betekent dat het beeld begrepen kan worden door tekstbrowsers en hulptechnologieën zoals screenreaders. Als een beeld enkel dient ter versiering, wordt het tekstattribuut voor dat beeld leeg gelaten, omdat dit de algemeen aanvaarde best practice is.
Waar mogelijk is gebruik gemaakt van ‘live text’ in plaats van grafiek, om de duur van het downloaden te verkorten en de beheersing van de tekstgrootte te verbeteren.
Tekengrootte veranderen en de compatibiliteit van browsers

Deze website maakt gebruik van tekengrootten die u met uw webbrowser kunt veranderen. De tekengrootte kan in Internet Explorer worden veranderd door Weergave > Tekengrootte te selecteren en dan de tekengrootte van uw voorkeur te selecteren; deze varieert van ‘Kleinste’ naar ‘Grootste’, met 'Normaal' als standaardinstelling.
De tekstgrootte in Mozilla Firefox kan worden veranderd door View > Text Zoom te selecteren, en vervolgens ‘Zoom In’ of ‘Zoom Out’, waarbij u erop let dat ‘Zoom Text Only’ is geselecteerd. U selecteert 'Reset' om de tekstgrootte naar de standaardinstelling terug te brengen. De layout van de website is zodanig ontworpen, dat hij de breedte van alle browsers vult, maar u kunt de grootte ook afstellen op uw eigen voorkeuren.
De website is getest op compatibiliteit met de volgende browsers: IE 6, IE 7, Firefox 3.0+ en Safari 3.0.
Er bestaat ook een text-only versie van deze website; die versie is getest op compatibiliteit met verschillende browsers en screenreaders.
Optie voor het afdrukken van pagina’s

Elke pagina van de website kan worden afgedrukt op de gekozen tekengrootte. Dus als u bijvoorbeeld de grote tekengrootte hebt geselecteerd, dan wordt de gehele pagina in grote letters afgedrukt.
Help ons u te helpen

Wij richten ons er altijd op om aan de ijkpunten met prioriteit A, AA, en waarmogelijk AAA te voldoen (zie de richtlijnen voor de toegankelijkheid van webcontent van W3C). Deze website wordt ook regelmatig getest met een combinatie van automatische middelen en handmatig uitgevoerde tests.